Home >  Blog >  Oakhill Students helping poor in Vietnam

Oakhill Students helping poor in Vietnam

Posted on 16 May 2019
Oakhill Students helping poor in Vietnam

Oakhill College, Castel Hill, students have raised $10,500 AUD to help the poor students at Huong Giang Parish, Thua Thien, Hue Province.

Students from Oakhill College visited the Parish, located on the mountain in Thua Thien - Hue Province, about 45km from Hue city. 50 parishioners and 80 children live in the Town.

The money raised will helf build two classrooms for the students.

A letter from hthe Vietnam School Tour is below:

Con xin chân thành cám n Frere B trên giám tnh, kính cám n quý thy cô giáo cùng các em hc sinh Oakhill College, Castle Hill, vi s qung i và tinh thn phc v ca quý cô thy cùng các em hc sinh ã giành cho Giáo X Hng Giang (Hng Phú) Nam ông.

S tin 10,500 ô Úc s c dùng xây dng phòng hc cho các em trong giáo x và các em vùng Hng Giang Nam ông.

Mt ln na thay mt cng oàn, con xin chân thành cám n Frere B trên Giám tnh, quý thy cô và các em hc sinh vì tình yêu thng và lòng qung i ca quý v.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tt c quý v!

Con

Lm Giuse Nguyn Thái Bình

 

Volunteer now! 


Bookmark SiteTell a FriendPrintLaSalleContact UsYourTownKids Helpline