NZ Term 2

NZ Term 2

Mon 30 Apri 2018 -Fri 6 July 2018

Start Time:   9:00 AM
Date:   Monday 23rd July 2018
Venue:   NZ


NZ Term 3

NZ Term 3

Mon 23 Jul 2018 - Fri 28 Sept 2018

Start Time:   9:00 AM
Date:   Monday 23rd July 2018
Venue:   NZ


School resumes NSW (Term 3)

School  NSW (Term 3)

Tue 24 Jul 2018 - Fri 28 Sep 2018

Start Time:   9:00 AM
Date:   Tuesday 24th July 2018
Venue:   NSW


LMC Board Meeting (July)

LMC Board Meeting (July)

Start Time:   9:00 AM
Date:   Thursday 26th July 2018
Venue:   Provincial Office, Bankstown NSW


District Council Meeting (July)

District Council Meeting (July)

Start Time:   8:30 AM
Date:   Friday 27th July 2018
Venue:   Provincial Office, Bankstown NSW


Bookmark SiteTell a FriendPrintLaSalleContact UsYourTownKids HelplineLasallian Foundation